Uslovi korišćenja sajta

Saglasnost sa uslovima korišćenja
Korišćenjem ovog sajta potvrđujete svoju saglasnost sa dole navedenim uslovima korišćenja. Mi zadržavamo pravo da uslove korišćenja s vremena na vreme menjamo, tj. aktuelizujemo. Molimo Vas da uslove korišćenja proveravate s vremena na vreme, zbog eventualnih promena.

Zaštita ličnih podataka
Svi lični podaci dobijeni Vašim korišćenjem ovog internet sajta Ustani.net biće učitani u našoj internoj bazi podataka i biće korišćeni isključivo za naše obraćanje Vama – za prosleđivanje informacija o našem udruzenju, našim proizvodima i o našim uslugama. Ustani.net Vam garantuje da će Vaše lične podatke brižljivo čuvati i koristiti, shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka.

Copyright
Sva prava su zadržana. Svi tekstovi, fotografije, audio- i video-fajlovi su vlasništvo udruženja Ustani.net i ne smeju se neovlašćeno kopirati i distribuirati. Svako prikazivanje sadržaja ili dela sadržaja sajta izvan ovog domena je, bez dozvole udruženja Ustani.net, striktno zabranjeno. Sem toga, pojedini sadržaji na nekim stranicama udruženja Ustani.net podležu i “Copyright” vezanim za treća lica.

Odgovornost
Ovaj sajt je pravljen sa velikom dozom brižljivosti i odgovornosti. Ipak, Ustani.net ne može da garantuje nepostojanje bilo kakvih grešaka, tj. potpunu tačnost svake pojedinačne informacije koja je ovde plasirana. Ustani.net stoga isključuje svaku svoju odgovornost za bilo kakvu štetu koja direktno ili indirektno nastane posetiocu-korisniku ovog sajta, ukoliko se naravno ne radi o nameri ili grubom nemaru Ustani.net.

Ustani.net nije odgovoran za sadržaje eksternih linkova koji su plasirani na ovom sajtu.