1

OTKRITI SVOJU SVRHU

Autor: prof. Darko Velickovski prof. Darko Veličkovski

Otkriti svrhu

Da li znate da možete otkriti svoju svrhu u životu i postići pravi uspeh samo ako dozvolite sebi da budete ono sto sto stvarno jeste? 

Da li znate da možete otkriti svoju svrhu u životu i postići pravi uspeh samo ako dozvolite sebi da budete ono sto sto stvarno jeste?

Pravi lični uspeh leži u stvaranju identiteta i otkrivanju sopstvene svrhe kroz rad na samom sebi i na sopstvenom razvoju, kako bi se živeo odgovarajući život koji vodi do vrhunskog blagostanja. Razlog zašto je potrebno ne samo voditi ovaj unutrašnji dijalog, nego i stvarno slušati ono što je u nama samima, je da nas je Stvoritelj, koji je izvor svega, stvorio nalik na Njega samoga. Time nam je darovao jedinstvene i božanske potencijale kroz koje možemo da pronađemo i živimo ispunjen i svrsishodan život.

Život bez svrhe je život bez smisla, život koji nije vredan življenja, jer otkrivanje sopstvenog smisla u životu leži u samoj srži svakog ljudskog bića. A da bi se taj smisao otkrio, i stoga, postigao pravi uspeh, moramo vredno nastojati da prvo otkrijemo i oslobodimo te svoje božanske potencijale, pomno slušajući i pridajući pažnju našem najdubljem “ja”, koje je od Boga stvoreno, i gde sam Duh istine živi.

Samootkriće, samosvest, samosavlađivanje, samodisciplina, samokontrola, samomotivacija, samoobrazovanje, samoprocena i samoispitivanje nisu samo bitne komponente za izgradnju karaktera i za lični razvoj. To su i urođeni elementi potrebni za postizanje spoznaje Stvoritelja kao našeg ultimatnog izvora, pa samim tim i za sticanje trajnog samopoštovanja i samovrednovanja, što su ključne komponente ljudskog ispunjenja. Drugim rečima, ako nam je želja da živimo svrsishodan život, korisni sebi, drugima oko nas i celom svetu, onda moramo rešiti ne samo da se predamo, nego i da ostanemo predani Duhu živoga Boga koji se, kao Duh Onoga koji nas je stvorio, nalazi u srži našeg bića.

I upravo tu leži jedna od najvažnijih praktičnih životnih mudrosti – biti usmeren ka Bogu i ka pravom “ja”, i stoga biti pravilno pozicioniran za pravi I trajni uspeh; jer nam jedino Onaj koji nas je stvorio može pomoći da steknemo odgovarajuće znanje, dispoziciju, i samopouzdanje potrebno da postanemo individue vredne i dostojne pravog uspeha, ispunjenosti, i ugleda.

Ako bismo da stvarno živimo, da živimo punim potencijalom, onda moramo naći snage i hrabrosti da se suočimo sa izazovom da posegnemo duboko u sebe, u potrazi za našom svrhom, jer dok je ne otkrijemo, i dok se ne obvežemo na njeno ispunjenje, nismo stvarno živi.

Jovan 14:16,17
I ja ću umoliti Oca, i daće vam drugog utešitelja da bude s vama vavek:
Duha istine, kog svet ne može primiti, jer Ga ne vidi niti Ga poznaje; a vi Ga poznajete, jer u vama stoji, i u vama će biti.

Jovan 32:8

Ali je duh u ljudima, i Duh Svemogućeg urazumljuje ih.

Price 3:5,6

Uzdaj se u Gospoda svim srcem svojim, a na svoj razum ne oslanjaj se. Na svim putevima svojim imaj Ga na umu, i On će upravljati staze tvoje.

Price 16:9

Srce čovečije izmišlja sebi put, ali Gospod upravlja korake njegove.

Podelite ovaj članak

Comments 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *