LIFEGATE PROSLAVA USKRSA U MIKSER HAUSU

Autor: Djordje Todorovic Gvozdenovic Aktuelno

Živimo u svetu punom kontrasta i suprotnosti u svim domenima, kako u materijalnom i tehnološkom tako i u intelektualnom i duhovnom. U našem okruženju, na primer, oblast vere i tradicionalnih običaja izgleda nespojiv sa životnom svakidašnjicom savremenog čoveka. Da li postoji način da se svetopisamsko otkrivenje istine o Bogu i ljudskom biću razume i primeni udanašnjoj radnoj i porodičnoj svakidašnjici i sveukupnim međuljudskim odnosima?

Hrišćanstvo i savremeni svet su ipak spojivi; odnosno, sasvim je moguće u punini verovati i živeti prema nauku i standardu Svetoga Pisma usred i uprkos kompleksnom kontekstu, koji je i antagonistički postavljen prema biblijskom hrišćanstvu, ali i onom koji je njen religijski surogat.

Pre četrdeset godina mi, kao Lifegate – internacionalna, protestantska zajednica: jedna crkva na različitim geografskim i kulturnim prostorima – priključili smo se temeljnom i doslednom traganju za praktičnom realizacijom izvornog hrišćanstva u savremenom svetu. Stoga i svedočimo da je (i) danas moguće oživotvorenje ove integracije autentičnog, biblijskog hrišćanstva i našeg sveta takvog kakav jeste. U ovom smislu, zajednica Lifegate je poput mosta: s jedne strane je duboko ukorenjena u Svetome Pismu – jedinstvenoj Samoobjavi Stvoritelja Svome voljenom stvorenju – a, s druge strane, u potpunosti je relevantna zahtevnoj svakidašnjici, jer svedoči savremenim jezikom i deluje aktuelnom akcijom.

Lifegate je dakle savremena, internacionalna, protestantska hrišćanska zajednica koja iskreno nastoji ostvariti autentično hrišćansko zajedništvo u savremenoj svakidašnjici. Ovako živi i služi već više od 40 godina na različitim kulturnim i geografskim prostorima. Što se naših prostora tiče, pored zajednice Lifegate Novi Sad, koja je, kao jedan od četiri Lifegate kampusa, ovde prisutna već treću godinu, u fazi osnivanja je i kampus Lifegate Beograd.

Koristeći momentum posete tima Lifegate Omaha iz SAD, koju predvodi renomirani govornik glavni pastor Lifegate zajednice Les Bičam sa suprugom Kris, kao i sezonu Uskrsa, 30. aprila u 18h, u Mikser Hausu održaće se događaj pod nazivom: Lifegate proslava Uskrsa. Ovo će biti odlična prilika da posetioci i svi zainteresovani upoznaju ovu zajednicu, i dođu u susret sa kulturom koju ona nosi sa sobom. Pored koncerta Lifegate benda, posetioci će imati priliku da čuju obraćanje pastora Les Bičama u kontekstu Uskrsa, kao i da premijerno pogledaju muzički spot Lifegate Benda za pesmu Oče naš.

Želimo vam iskrenu i toplu dobrodošlicu!

Podelite ovaj članak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *