ZABLUDE

Autor: Marko Delac Blogeri

U našem narodu, pa i u većini drugih naroda koji se nazivaju i smatraju hrišćanima, postoje mnoge nejasnoće, nedoumice i zablude u vezi sa osnovnim načinom hrišćanskog života i hrišćanstvom …

Detaljnije