USAMLJENOST

Autor: M. Petrovic Blogeri

Usamljenost

Da bi neko živeo kvalitetno mora imati i kvalitetne odnose sa ljudima, mora biti povezan sa njima jednom vrstom ljubavi. I to je najvažnije, jer je ljubav alternativa usamljenosti…  

Detaljnije