2

EGOIZAM

Autor: Daniela Besic Blogeri

ego

  egoizam –  (lat. ego = ja) sebičnost, samoljublje, samoživost; pretpostavljanje neke vlastite koristi dobrobiti drugih ljudi, pa i opštoj dobrobiti, čak i kad je to na opštu štetu. – …

Detaljnije