AGAPE

Autor: Ana Marija Franc Blogeri

agape

 


Svi težimo da budemo voljeni i da volimo…

 

 

 

Svi težimo da budemo voljeni i da volimo. Čovek je tako stvoren da je u potpunosti ispunjen samo bezuslovnom ljubavlju. Kako i gde možemo naći to potpuno ispunjenje? Kako u svom životu, tako i u životima ljudi oko nas, vidimo da nas ispunjavaju stvari koje bi mogle da se podele u nekoliko kategorija:

1. materijalne: naš izgled, auto, mesto gde živimo, novac, putovanja, status, posao, hrana… Sve ono što stvaramo našim radom ili radom drugih.

2. emotivne: ljubav, radost, davanje, brižnost, razumevanje, poštovanje… Ovo možemo dobiti od roditelja, braće, sestara, rođaka, komšija, partnera, kolega, prijatelja, kao što i sve to možemo dati drugima.

3. duhovne: vera, nada, ljubav, mudrost, briga, prihvatanje, neosuđivanje, poštovanje, strpljenje, milost, dobrota, mir, praštanje. Sve ovo je povezano sa Bogom i to crpimo od njega. Ako želimo.

U svemu navedenom, možemo videti sebe i druge, kako u lepom svetlu, tako i u lošem.

Volim te. Razumem te. Praštam ti. Prihvatam te. To su neke od ohrabrujućih rečenica koje čujemo od ljudi oko nas, ali nisu uvek bezuslovne. Mi ljudi svaki dan uslovljavamo druge kada treba da volimo, praštamo, razumemo, prihvatamo.

Ljubav je verovatno reč sa najlepšim značenjem. Ipak, pošto mnogi nisu uspeli da razumeju to značenje, nikada je nisu ni okusili ni uživali u njenom sjaju, punini i savršenosti.  A koja je to prava ljubav i koje vrste ljubavi postoje? Novi zavet je originalno napisan na grčkom jeziku i na tom jeziku postoje 4 vrste ljubavi koje se međusobno razlikuju i prožimaju u određenim periodima života:

1. storge  je ljubav roditelja prema deci i ljubav dece prema roditeljima. Članovi porodice se vole bez obzira na interese koje svako od njih ima. Ova ljubav je uslovljena, ali bez interesa.

2. eros je ljubav između muškarca i žene. Bazirana je na emocijama, strasti, seksualnom kontaktu. Ovo je najosetiljivija, ali i najposebnija ljubav jer se u njoj mnogo očekuje od druge strane. Ova ljubav je i najbogatija, u njoj se sadrži i philia i eros ljubav, a ako u njoj postoji i agape ljubav (kod onih koji imaju Boga u svom srcu) onda ova ljubav između dvoje dostiže puninu. I ova ljubav je uslovljena.

3. philia je prijateljska ljubav. Ona je primarna u braku gde se spajaju dve duše (interesi, način i pogledi na život, iskrenost i komunikacija). Ona je bazirana na sličnom ili istom intelektualnom i emocionalnom pogledu. Ona je više nego fizička ljubav, tj.privlačnost, ali može biti egocentrična, jer ta ljubav često dolazi iz misli da druga osoba treba da me razume i shvati i da ću ja deliti prijateljsku, tj.phileo ljubav samo prema onima sa kojima imam slične ili iste razgovore, težnje i interese. I tu vidimo uslove za ljubav.

Ove 3 ljubavi su USLOVNE I NESAVRŠENE.

Postoji još jedna, posebna vrsta ljubavi:

4. AGAPE – BOŽJA BEZUSLOVNA LJUBAV  Hrišćani znaju da bi ova ljubav trebalo da je primarna u svim ljudskim odnosima. Samo bezuslovna ljubav može da nam pomogne da odnosi između ljudi u ovom svetu funkcionišu. To je ljubav koja daje, a koja ne traži za uzvrat. To je ljubav kada je Bog poslao svog sina Isusa Hrista da umre za naše grehe kako bismo bili oslobođeni i bez krivice. Agape ljubav nije talas emocija, vec odluka volje i želje da se bezuslovno voli. Agape ljubav odbija da voli samo zato što saoseća, već voli iz čvrste odluke, ne iz osećanja ili emocija. Jedini izvor za tu ljubav je Bog. Agapon – vrednovati, imati brigu za nekoga, uživati i biti veran. Spora je da gubi strpljenje, gleda na načine da bude konstruktivna. NIje zapovednički nastrojena, ne gleda samo svoje interese. Ona jedina ostaje kada sve ostalo nestaje i pada. Ništa nije vredno nazvati ljubav, ako u njoj ne postoji agape.

Ovo govori agape Božja bezuslovna ljubav:

“Ljubav dugo trpi, milokrvna je; ljubav ne zavidi; ljubav se ne veliča, ne nadima se,Ne čini šta ne valja, ne traži svoje, ne srdi se, ne misli o zlu,Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini,Sve snosi, sve veruje, svemu se nada, sve trpi,  Ljubav nikad ne prestaje.” 1.Korinćanima 13.glava

“U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah napolje, jer strah ima muku. A ko se boji nije savršen u ljubavi.” 1 Poslanica Jovanova 4:18

Promena je deo svakog čoveka i ona traje do kraja života. A zašto nam je potrebna? Zato što smo grešni, slabi i puni mana. To je činjenica od koje se ne može pobeći. Kada je shvatimo i prihvatimo onda ćemo lakše prihvatiti i menjati sebe, a takođe ćemo i lakše druge prihvatiti sa njihovim slabostima i manama. U životu smo iskusili da nas ni najbliži ne mogu u potpunosti i bezuslovno voleti, razumeti, ohrabriti, a isto tako vidimo da ni mi ne možemo da volimo i razmumemo njih u potpunosti. Kako bismo uspevali u tome, treba nam LJUBAV koja je BEZUSLOVNA, i ona je jedina sposobna da prašta i voli.

Želim ti pre svega da osetiš i znaš da si bezuslovno voljen, a onda ti želim i da se trudiš da bezuslovno voliš. Jeste teško, ali je moguće.

 

 

 

Podelite ovaj članak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *