1

5 NAČINA NA KOJI BIBLIJA PODRŽAVA FEMINIZAM

Autor: Amy R. Buckley Kreni

Božji plan na osnovu kog bi muškarci i žene trebalo da budu tretirani…

Popularna dečja rima kaže „boys are made of snips and snails and puppy-dog tails.” Pesnik i istoričar Robert Southey ima mnogo više mišljenje o devojčicama: : “sugar and spice and everything nice; that’s what little girls are made of.”

Zapravo, niko od nas niti je životinja niti anđeo (recimo, dečaci nemaju repove, a devojčice se ne ponašaju uvek lepo). Bog nas je napravio ljudima i malo toga je pošlo na dobro u međuljudskim odnosima otkako su naši prvobitni preci bili neposlušni Bogu. Pismo i istorija svedoče o tome da više ne živimo u Raju (Rimljanima 3:23). Konflikti cvetaju u našim domovima i zajednicama. Treba samo da pogledamo vesti da bismo videli kako globalno nasilje i siromaštvo utiču na ranjive, obično na žene i na decu.

Evanđeoske feministkinje gledaju Božju reč ne bi li našle smisao u tome šta je pošlo naopako u međuljudskim odnosima. Iako Biblija ne pominje eksplicitno feminizam, ona govori o problemima kojima se bave savremene feministkinje: šta je istiniti Božji plan i svrha ljudi? Koju ulogu greh ima u ljudskoj nesavršenosti i pogrešnim načinima na koje se ophodimo jedni prema drugima? Kakva je nada za promenu, izlečenje i obnovu? Šta je neophodno, praktično, da kao hrišćani stremimo izmirenju polova?

Za početak, hrišćanske feministkinje posmatraju osnovne istine o stvaranju, padu i iskupljenju.

  1. BOG STVARA ŽENE I MUŠKARCE SA PODJEDNAKIM DOSTOJANSTVOM

“Potom reče Bog: Da načinimo čoveka po svom obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji.”  (Postanje 1:26)

Ti i ja imamo dostojanstvo jer kao ljudi nosimo sliku Boga (Postanje 5:1-2). Muškarci i žene podjednako odražavaju Boga kao jedinstvenu osobu; niko nije superioran. Kada se odnosimo prema drugima sa poštovanjem, mi poštujemo Božji lik u njima. Neuvažavanje drugih je neuvažavanje Božjeg remek-dela.

  1. BOG SVIM LJUDIMA DODELJUJE VAŽAN ZADATAK

U jednom dahu, Bog izražava obostranu svrhu muškarca i žene: “…Rađajte se i množite se, i napunite zemlju, i vladajte njom, i budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svih zveri što se miče po zemlji.” (Postanje 1:28)

Iako su različiti fiziološki, Božja namera je da se muškarac i žena dopunjavaju u jedinstvu; deca su plod takve veze. Pismo takođe ukazuje na važan rad ljudi koji su sami i onih koji nemaju decu (1. Korinćanima 7:8-9). Na kraju krajeva, Isus se nikada nije oženio.

Očigledno, Božji zadaci uključuju sijaset mogućnosti. Hebrejske reči za “potčiniti se” i “vladati” ukazuju na služenje, vođenje, paženje, čuvanje i brigu o drugima i svetu. Kada uvažavamo jedinstveni poziv drugih, gradimo Božje carstvo.

  1. BOŽJA NAMERA JE DA MUŠKARCI I ŽENE DOPRINESU SVOJIM JEDINSTVENIM SNAGAMA NE BI LI KORISTILI JEDNI DRUGIMA I SVETU

Bog je pokazao prvom čoveku životinje koje je stvorio, ne bi li mu stavio do znanja da nije moguće da sav posao uradi sam (Postanje 2:19-20). Bez nečije pomoći, on je bio pola zajednice.

U knjizi Created in God’s Image, proučavalac Starog zaveta Anthony Hoekema objašnjava da muškarac nije mogao sam da prikaže Božji pluralitet. Opis žene kao “pomoći” je ista reč koja je korišćena da opiše Boga i vojne zaštitnike i saveznike (19 od 21 put u Starom zavetu). Bog je proglasio čoveka “dobrim” tek nakon dovršavanja svog remek dela. Činimo dobro uvažavajući ženu koja deluje uz muškarca.

  1. LJUDI SU GREŠNI I HRIŠĆANI SU POZVANI DA SE BORE PROTIV NEPRAVDE

“Jer se prestupi naši umnožiše pred Tobom i gresi naši svedoče na nas; jer su prestupi naši kod nas i bezakonja svoja znamo, da neveru učinismo i slagasmo Gospodu, i odstupismo od Boga svog, govorismo o nasilju i odmetu, da, sastavljasmo i iznosismo iz srca reči lažne.” (Isaija, 59:12, 13)

Stari zavet istražuje šta se dešava kao rezultat ljudskog napuštanja Božjeg cilja. Do današnjeg dana, mnogi proživljajvaju tretman nedostojan čoveka, posebno žene i deca. Stav superiornost doprinosi obezvređivanju drugih kroz stereotipiziranje, umanjivanje važnosti, kompetitivnost, uskraćivanje resursa, dominaciju i sl.

Greh je srž seksizma, rasizma, klasizma i drugih oblika sistemske neravnopravnosti u nejednakom obrazovanju/obuci/prilikama/zaradi; zlostavljanja; porodičnog i seksualnog nasilja, pornografije; trgovine ljudima; ropstva; i drugih zločina. Kao hrišćani, pozvani smo da se borimo za pravdu u ovim oblastima (Isaija 1:17)

Lako je kritikovati način na koji se neki ljudi bore za pravdu u različitim pitanjima koja se tiču žena, ali hrišćani bi trebalo da odgovore u ljubavi  čak i na pogrešne napore u toj borbi.

“Mudro živite prema onima koji su napolju, pazeći na vreme. Reč vaša da biva svagda u blagodati, solju začinjena, da znate kako vam svakome treba odgovarati.” (Kološanima. 4:5,6)

Tri glavne grane drugog talasa feminizma zauzimaju različite pristupe za prevazilaženje rodne neravnopravnosti. Radikalni feminizam, asociran sa dubokom povređenošću i besom, naglašava žensku pravdu i prevazilaženje zla patrijarhata. Liberalni feminizam, poznat po vrednovanju androginosti, traži reformu kroz obrazovanje, jednaka politička prava i ekonomske prilike i istraživanje terminologije i vrednosti. Marksistički feminizam zahteva ekonomske prilike, slobodu od rasne i rodne opresije i prosperitet za sve.

Vreme ne dozvoljava kritikovanje svakog pojedinačno, biblijski, ali možemo biti sigurni da Isus ne bi “bacao kamenje” na sekularne feministkinje (Jovan 8:1-11)

  1. ISUSOV DUH MOŽE DA OBNOVI SLOMLJENO, PODELJENO ČOVEČANSTVO U CELOVITO I UJEDINJENO

“I slavu koju si mi dao ja dadoh njima, da budu jedno kao mi što smo jedno. Ja u njima i Ti u meni: da budu sasvim ujedno, i da pozna svet da si me Ti poslao i da si imao ljubav k njima kao i k meni što si ljubav imao.” (Jovan 17:22, 23)

Rečima Henrija Nouwena, Isus vodi podeljeno čovečanstvo u novo jedinstvo. Svet obraća pažnju kada se ponašamo jedni prema drugima onako kako želimo da se ponašaju prema nama (Matej 7:12)

Evanđeoske feministkinje veruju da postoji nada za izbavljenje zajednica od vekovnih sukoba (Efescima 2:4-9). Bog nam je dao moć da oponašamo Isusa. Činjenje toga omogućava da se izdignemo inad stavova superiornosti koji rezultuju stereotipiziranjem, minimiziranjem, kompetitivnošću, uskraćivanjem resursa, dominacijom i sl. To nas ohrabruje da se suprotstavimo struktirama koje podržavaju nejednako obrazovanje/obuku/prilike/zaradu, zlostavljanje, porodično i seksualno nasilje, pornografiju, trgovinu ljudima, ropstvo i druge zločine. Tlo je plodno za donošenje svetla, nade i celovitosti u živote i zajednice u Isusovo ime.

“A vi ste izbrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, narod dobitka, da objavite dobrodetelji Onog koji vas dozva iz tame k čudnom videlu svom”.

Preuzeto sa sajta http://www.relevantmagazine.com/

Podelite ovaj članak

Comments 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *